Klíč ku Království českému

Meandr řeky Ohře ve tvaru lidského lokte. Na skále nad Ohří se tyčí hrad, návštěvník je uhranut jeho syrovou středověkostí. Na podlouhlém náměstí se k sobě vinou vznosné barokní a renesanční domy. Vévodí jim budova radnice s věží ve štítu a s reliéfem městského znaku v průčelí.

Opevněné město s hradem mnozí nazývali „klíčem ku Království českému“. Loket střežil české území již ve třináctém století. Hrad sehrál důležitou roli při mnoha jednáních a bojích. Otec vlasti, Karel IV., zařadil Loket po boku Karlštejna mezi sídla, která nesmějí být české koruně nikdy zcizena.

Hrad Loket je prodchnut historií, příznivci tajemných příběhů a záhad si přijdou na své. Mnoho dohadů a nezodpovězených otázek vyvolává např. loketský „zakletý purkrabí“. Na nádvoří hradu se roku 1422 objevil velký kámen. Zkoumali jej nejprve alchymisté a mudrcové, později vědci a geologové. Je to nejstarší známý meteorit na světě. Pověst praví, že je to zakletý markraběte Vohburgského, který proslul svou necitelností a přísností.

Okolí Lokte je turisticky velmi atraktivní. Na návštěvníky čeká zámek Bečov s vzácným relikviářem sv. Maura; zkamenělý svatební průvod obřích rozměrů – Svatošské skály; kousek odtud překlenuje Ohři visutý most. Dál po proudu řeky stojí světoznámé lázně Karlovy Vary - město mnoha pramenů, kolonád i památek.

Fotogalerie