Zajímavosti

Gottstain

Loketské nádvoří hlídá vládce Loketských skal, kamenů a podsvětí, Gottstain. Má dlouhý, rovný a dopředu načesaný plnovous. Na sobě splývavý lněný oděv a v ruce za zády třímá obrovský kyj. Těžko z jeho výrazu odhadneme, co má za lubem. A ti, kterým se Gottstain zjevil, nám to neprozradí, neboť zmizeli beze stopy.

Naopak štěstí mají všichni, kterým se jeho postava zjeví na hladině řeky Ohře. Mohou pak počítat s tím, že budou mít rok hojnosti a budou pod jeho ochranou.

Ten, kdo se dotkne špičky vousů sošky Gottstaina, bude si přát dobrý úmysl a zanechá zde symbolický peníz, tomu se jeho přání vyplní. Není však dobré dotýkat se kyje. To Gottstaina rozezlí a dotyčného stihne krutý trest.

Zakletý purkrabí

Nejhorší pověst mezi purkrabími vládnoucími na Lokti měl markrabě Vohburgský. Lid nutil k těžkým robotám a nechával věznit všechny, kteří neplatili včas daně. Slitování neměl ani s chudými ani s nemocnými. Jednou za ním přišla nemajetná a zubožená vdova. Měla plno dětí a její muž se rozstonal a zemřel. Doufala v boží pomoc a ve slitování markraběte. Purkrabí ji odmítl vyslechnout a povýšeně nad ní máchl rukou se slovy: „Zaplatit musíš, tak nemarni slov, neb budeš do vězení uvržena!“ Žena naříkala a prosila a pak v největším zoufalství na purkrabího zahrozila: „Za to, že máš celé srdce z kamene, ať proměníš se v kámen!“

Nad hrad se snesl černý mrak. Zaburácel hrom, blesk udeřil do arkýře. Když se rozplynul hustý dým, byl purkrabí pryč. V místě kde stál, zela jáma a na jejím dně spočíval velký, žhavý kámen. Nikdo jej neuzvedl, jak byl těžký. Když do něj udeřili, vydával zvuk jako zvon. Přicházeli sem mudrcové i alchymisté a podivný kámen zkoumali. Loketští nazvali kámen „zakletý purkrabí“.

Dnes víme, že tím kamenem byl nejstarší známý meteorit na světě. Na nádvoří hradu dopadl v srpnu roku 1422. Vážil 107 kg. V devatenáctém století byl rozdělen na několik nestejnoměrných částí. Největší část je nyní v muzeu ve Vídni, další v Národním muzeu v Praze a jiné v depozitáři sokolovského muzea. Ve vitríně Hejtmanského domu na hradě Lokti uvidíme vystavenou jeho kopii.

Drak ve věži

Šestadvacetimetrová románská věž čtvercového půdorysu nám poskytne nádherný výhled na město Loket a jeho okolí. Ve druhém patře najdeme torzo obytné místnosti se zbytky krbu a záchodkem. Řeknete-li dnes o někom, že je „hajzl“, je to velká urážka. Avšak označení „prevít“ již tak vulgárně nezní. A přece byl význam stejný. Prevet, prevét či prevít je středověký záchod.

Při vstupu do věže pozor! Pod schodištěm bydlí drak Šarkan. Svou podobou připomíná křížence hada s ještěrem, ale je to dobrák. Loketské hospodyňky si prý k němu odedávna chodily pro oheň na podpal.