Známé osobnosti

Loket byl oblíbeným místem hned několika význačných českých i světových osobností. Karel IV. byl na hradě jako dítě vězněn, Goethe si zde užíval s mladou milenkou.

Karel IV.

Císař Karel IV. tu byl jako malý, sotva tříletý chlapec, vězněn. Důvodem byly majetnické a rodinné spory. Na Loket ale nezanevřel. Když byl hrad dán jeho otcem do zástavy, vyplatil jej a dokonce jej v zákoníku Majestas Carolina zařadil mezi sídla, která nesmějí být české koruně nikdy zcizena. Zákoník však nikdy nebyl vydán.

Na Lokti se Karel IV. zdržoval často. Vyřizovat tu státnické povinnosti a lovil zvěř v královské oboře. Dle pověsti při jednom z lovů založil u horkých léčivých pramenů královské město „Teplé lázně u Lokte“. Dnes jsou známy pod názvem „Karlovy Vary“.

V roce 1352 Loket postihl velký požár. Karel IV. proto osvobodil město od mnoha daní a rozšířil městské výsady. Stanovil také, že při návštěvě hradu bude vítán pohárem s pěti librami švábských grošů. Dodnes se zachovala barokní kopie tohoto poháru.

Václav IV.

Syn Karla IV. o Loket projevoval velký zájem. Městu potvrdil všechna dosud udělená práva a svobody a nově udělil i právo hrdelní. Hrad svěřil do rukou Zdimíra ze Sedlce a přikázal jej přestavět. Později dohlížel i na opravy městských hradeb, neboť hrad byl významnou državou při bojích s Ruprechtem Falckým.

Na Lokti pobýval často a trávil tu i své líbánky se svojí druhou ženou, Žofií Bavorskou. Podle jednání s míšeňským markrabětem Vilémem I., která zde Václav IV. vedl, nese část hradu dodnes označení „Markrabský dům“.

Johann Wolfgang Goethe

Básník rád pobýval v oblasti západočeských lázní. Loket několikrát navštívil. Vše si pečlivě zaznamenával do svých deníků. Například vyprávění hostinské od Bílého koně, když líčila, jak Loktem po bitvě u Jeny táhla pruská vojska. Další poznámky se týkají zdejšího porcelánu, loketského meteoritu i Svatošských skal.

Na Lokti slavil své 74. narozeniny, tento den pak označil jako jeden z nejšťastnějších v jeho životě. Vydal se sem z Karlových Varů ve společnosti paní von Levetzow a jejích dcer, včetně milované Ulriky.

Vilém Mrštík

Autor románu Pohádka máje či dramatu Maryša měl velmi blízký vztah k tomuto kraji. Pravidelně navštěvoval Loket i Karlovy Vary, zamiloval si Svatošské skály a zdejší přírodu. Svědčí o tom i jeho verše v básni „Ohře“:

Hned pod Loktí teče krásná moje Ohře.
Slavná voda, milý, srdci blízký kraj.
Tak nedovede promluviti žádná řeka jiná jako ta…