Expozice

První zajímavost návštěvníky čeká již za druhou vstupní branou. Najdeme tu torzo jednoramenného kříže, který stával v Lokti nad Cínovým potokem. Na tomto místě stojí od roku 1639 na památku zavražděného starosty města Karlovy Vary. Druhý, gotický kříž, byl do roku 1926 součástí opěrné zdi kostela sv. Jana. Okolo křížů leží koule do katapultu, které tu zanechalo švédské vojsko po obléhání Lokte za třicetileté války.

Markrabský dům

Karlovarsko odedávna oplývalo bohatými nalezišti kaolínu, jílů a hlíny. Českým podnikatelům nebyla udělována privilegia na výrobu porcelánu, aby nedošlo k ohrožení monopolního postavení vídeňských dílen v rámci habsburských zemí. České porcelánky byly jen soukromými dílnami, jejich zboží bylo označováno jako kamenina, fajáns či jemná anglická pórovina.

Nejstarší porcelánka zdejšího kraje byla v Rabensgrunu u Slavkova, která byla založena v roce 1789. Z jejích výrobků se žádný nedochoval. Další porcelánky vznikaly v Horním Slavkově, v Klášterci nad Ohří, Březové, Dalovicích, Staré Roli či Lokti. Privilegia k výrobě porcelánu získaly až počátkem devatenáctého století.

Expozice porcelánu na hradě Lokti obsahuje dekorační i užitkové předměty právě z těchto nejstarších porcelánek, ale i umění či nádoby současné. Lázeňské koflíky, porcelánové hlavičky panenek, rozmanité sošky, kávové soupravy a porcelánové malované desky, toaletní soupravy s čínskými motivy, vázy i dekory ze starých zákresových knih.

Hejtmanství

V přízemí hejtmanského domu pod barokními klenbami uvidíte ukázky tří stavebních slohů. Gotické zdivo z doby Václava IV., románské hradby a zbytky krbu z dob renesance. Expozice archeologie návštěvníkům ukazuje hlavně vykopávky z hradu a jeho okolí. Velký kámen ve vitríně je maketou nejstaršího meteoritu na světě. Ten dopadl na zdejší nádvoří v roce 1422.

Jedna z místností expozice se věnuje zajímavým nálezům v lokalitě zřícenin bývalého kostela sv. Linharta u Karlových Varů. Kostel patřil k dnes zaniklé vsi Obora a stával tam již v roce 1246. Spatříte tu nejrůznější děkovné a obětní předměty, ale i mince či drobné plastiky. Nejzajímavější jsou kosterní pozůstatky, které byly vyzvednuty přímo z prostorů bývalého kostela.

V patře jsou k vidění restaurované nástěnné malby z počátku 15. století. Znázorňují pohled za hradby do zahrady, kde rostou ovocné stromy, květiny a poletuje ptactvo.

Křídlo při věži

Zde návštěvníci zhlédnou tyčové zbraně, horské dělo z majetku karlovarských ostrostřelců, plátová zbroj a umělecky zdobené palné zbraně. V obřadní síni a slavnostním sále často hrají muzikanti.

Útrpné právo

Nejpůsobivější částí expozice jsou prostory, kde bylo vykonáváno útrpné právo - mučení s přesně vymezeným postupem. Obžalovaný se po jeho aplikaci většinou doznal. Ze čtyř pater bývalého vězení se ozývá srdceryvný křik, sténání a skřípání. V jednotlivých kobkách pohybující se figuríny v životní velikosti předvádějí různé způsoby mučení.