Bečov

Starý hrad

Od počátku čtrnáctého století stojí v těchto místech hrad zbudovaný rodem pánů Boršů z Rýzmburka (Oseka). Osečtí na svém panství těžili cín a Bečov byl jejich hlavním sídlem a ve své době i významným místem České koruny. Hrad mění majitele a koncem 15. století je v rukou Pluhů (Pflugů) z Rabštejna. Hrad, město i celé panství vzkvétá. O století později se Kašpar Pluh staví do čela stavovského hnutí proti Ferdinandu I. Habsburskému. Po porážce je majetek odbojných šlechticů zabaven. Hrad opět několikrát mění majitele. V roce 1701 a 1710 staví Jan Adam Questenberk v blízkosti hradu barokní zámek. V letech 1861 – 1865, když byl majitelem panství belgický vévoda Bedřich Beaufort-Spontiti, chystala se velká přestavba hradu. Jako stavitelé byli přizváni i architekti Josef Zítek a Josef Mocker. Nakonec z velkých plánů sešlo a hrad si zachoval svou starobylou podobu až do dnešních dnů. O této události se vypráví i jedna pověst:

Přestavba již byla vyprojektována. Začalo se s bouráním hradebních zdí. Využívalo se i nově objeveného vynálezu Alfréda Nobela. Pomocníci vyvrtali díry do zdi, naplnili je dynamitem a střelmistr zapálil doutnák. Po nastalém výbuchu se zjevila temná postava a zamířila si to přímo do zámecké knihovny k vévodovi. Ten, nic netuše, zatím spolu s architektem Zítkem rozmlouval o přestavbě hradu. Všichni před tajemným zjevením prchali. Bytost rozrazila dveře knihovny. Z očí se jí jiskřilo a z úst se ozýval děsivý ryk. Vévoda Beaufort omdlel a Zítek jej začal křísit. Postava náhle zmizela a zůstaly po ní jen potrhané a spálené plány. A jelikož v rysech tváře podivné bytosti mnozí poznali někdejšího majitele Kašpara Pluha z Rabštejna, nikdo se již v rekonstrukci neodvažoval pokračovat.

Barokní zámek

Stavbě zámku vévodí mohutná osmiboká nárožní věž. Vedle ní stojí brána s renesančním portálem z doby kolem roku 1540. Samotný zámek byl stavěn od roku 1701 a 1710. K bráně vede kamenný most, na němž jsou osazeny sochy Jana Nepomuckého a holešovského faráře Jana Sarkandra. Zámek je zpřístupněn veřejnosti od roku 1996. V interiérech je k vidění knihovna, salón grafik, gobelínový sál, zámecká kaple sv. Petra či salon se španělskými portréty. Nejvzácnější je však relikviář sv. Maura, který byl zhotoven ve 13. století pro ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje.

Turistické informace, otevírací hodiny:

Přístupný je pouze zámek, hrad je v rekonstrukci

Duben soboty, neděle, svátky 9:00 – 16:00
Květen a červen denně kromě pondělí 9:00 – 16:00
Červenec a srpen denně kromě pondělí 9:00 – 17:00
Září denně kromě pondělí 9:00 – 16:00
Říjen soboty, neděle, svátky 9:00 – 16:00

Vstup do zahrad je zdarma. V interiérech zámku není možno fotografovat.

Doprava:

Z města Loket se vydáte po silnici č. 209 směr Horní Slavkov a Krásno. Zde odbočíte vlevo po silnici č. 208. Bečov je od Lokte vzdálen asi 20 km. Z Lokte je možné dojet do Bečova nad Teplou vlakem nebo autobusem, s přestupem v Karlových Varech.